ZWROT RÓŻNICY VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE VZM-1

ZWROT RÓŻNICY VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE VZM-1

image
 • udokumentowane fakturami VAT ze stawką 22% lub 23%
 • ponoszone na budowę, nadbudowę, rozbudowę, przebudowę, remont domu
 • lub remont mieszkania
 • przeznaczone wyłącznie na realizację osobistych celów mieszkaniowych
  • wydatki nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • wydatki nie są związane z przychodami osiąganymi z najmu lub podnajmu
 • oraz posiadasz pozwolenie na budowę lub tytuł prawny do remontowanego mieszkania

możesz odzyskać część zapłaconego podatku od towarów i usług zawartego w cenie materiałów budowlanych, wystarczy, że złożysz do urzędu skarbowego wniosek VZM-1 wraz z wypełnionymi załącznikami: VZM-1/A; VZM-1/B; VZM-1/C;

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.)

Pamiętaj jednak:

wniosek możesz składać tylko jeden raz w roku kalendarzowym, limit zwrotu dotyczy okresu pięcioletniego od daty złożenia pierwszego wniosku, wnioski można będzie składać do końca 2018r., - z materiałów budowlanych zakupionych do dnia 31 grudnia 2013

 • zakupy dokonane w okresie 1.05.2004 - 31.12.2005 – wniosek można będzie złożyć do dnia 31 grudnia 2014 r.;
 • zakupy dokonane w okresie 1.01.2006 - 31.12.2007 – wniosek można będzie złożyć do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 • zakupy dokonane w okresie 1.01.2008 - 31.12.2009 – wniosek można będzie złożyć do dnia 31 grudnia 2016 r.;
 • zakupy dokonane w okresie 1.01.2010 - 31.12.2011 – wniosek można będzie złożyć do dnia 31 grudnia 2017 r.;
 • zakupy dokonane w okresie 1.01.2012 - 31.12.2013 – wniosek można będzie złożyć do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przygotujemy wniosek za Ciebie, wystarczy, że doniesiesz do nas:

 • Oryginały lub kopie faktur VAT
 • Datę złożenia pierwszego wniosku (w okresie pięcioletnim)
 • Telefon kontaktowy
 • Dane osobowe podatnika:
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr rachunku bankowego
 • Dane osobowe małżonka:
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr rachunku bankowego

Do wniosku konieczne będzie jeszcze dołączenie kopii pozwolenia na budowę lub aktu własności mieszkania

Przygotowanie wniosku VZM-1 już od 20zł
Ostateczna cena – w zależności od ilości faktur VAT