Cennik

Biuro nie stosuje sztywnego cennika. Firma - firmie nierówna, więc ceny ustalane są indywidualnie dla każdego klienta,
w zależności od nakładów pracy na obsługę firmy.

Na wysokość opłaty największy wpływ mają:

  • forma prawna
  • forma opodatkowania
  • liczba osób współpracujących
  • liczba zatrudnionych pracowników
  • ilość dokumentów księgowych
  • stopień trudności prowadzonej działalności

Ustalona cena nie podlega zmianie w trakcie roku podatkowego.