Unia Europejska

W zakres naszej działalności wchodzą również rozliczenia podatkowe z kontrahentami z krajów wspólnoty jak również z krajów trzecich.

Zajmujemy się:

  • weryfikacją numerów VAT kontrahentów z krajów wspólnoty
  • rozliczaniem WDT i WNT
  • rozliczaniem importu i eksportu usług
  • wypełnianiem informacji podsumowujących VAT-UE
  • rozliczaniem dochodów uzyskanych w krajach Unii Europejskiej