Uprawnienia

Uprawnienia

Kadra naszego biura stale podnosi swoje kwalifikacje by móc zagwarantować Państwu najwyższą jakość świadczonych usług. Zarówno właścicielka biura jak i pracownicy posiadają licencję uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydaną przez Ministra Finansów.

Działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych a także ksiąg podatkowych mogą wykonywać
przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi, jeżeli są uprawnieni do wykonywania w/w czynności na podstawie certyfikatu
księgowego ( dawniej: świadectwa kwalifikacyjnego) wydanego przez Ministra Finansów.

Nr świadectwa kwalifikacyjnego: 7580 z roku 1998 dla Ewa Henryka Ptaszek ( 7580/1998 )