Zeznania roczne osób fizycznych PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-39 – CENNIK USŁUG

Zeznania roczne osób fizycznych PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-39 – CENNIK USŁUG

image

Zeznania roczne osób fizycznych PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-39 – CENNIK USŁUG

 PIT-37

 • zeznanie roczne podatnika wraz z ewentualnymi odliczeniami - 30zł
 • zeznanie roczne podatnika rozliczającego się z małżonkiem wraz z ewentualnymi odliczeniami - 40zł

 PIT-36 - !!! dla osób nie będących klientami naszego biura !!!

 • zeznanie roczne podatnika - dochody NIANI wraz z ewentualnymi odliczeniami - 30zł
 • zeznanie roczne podatnika - dochody NIANI wraz z małżonkiem oraz ewentualnymi odliczeniami - 50zł
 • zeznanie roczne podatnika rozliczającego dochody uzyskane za granicą – od 50zł do 100zł
 • zeznanie roczne podatnika rozliczającego dochody uzyskane za granicą wraz z małżonkiem rozliczającym dochody uzyskane za granicą – od 70zł do 100zł
 • zeznanie roczne podatnika – przy zawieszeniu działalności trwającym cały rok podatkowy wraz z ewentualnymi odliczeniami – 40zł
 • zeznanie roczne podatnika – przy zawieszeniu działalności trwającym cały rok podatkowy rozliczającego się z małżonkiem wraz z ewentualnymi odliczeniami – 50zł

PIT-36 - FORMULARZ jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym

 1.  prowadzili:
  • pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 2.  uzyskali przychody:
  • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
  • od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek – np.: dochody NIANI,
  • ze źródeł przychodów położonych za granicą,
  • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,
 3. korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),
 4. są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,
 5. są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
 6. obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,
 7. wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika,
 8. wykazują należny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30e ustawy.

PIT-38

zeznanie roczne podatnika – 20zł

PIT-39

zeznanie roczne podatnika – 50zł

 

Przygotujemy zeznanie za Ciebie, wystarczy, że doniesiesz do nas:

 • Oryginały lub kopie PIT-11 - Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • Oryginały lub kopie PIT-8C - Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
 • Numer KRS organizacji Pożytku Publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku
 • Do zeznań z rozliczaną ulgą na dzieci
  • PESEL dziecka
 • Do zeznań z rozliczanymi ulgami: na internet, rehabilitacyjną, dla honorowych krwiodawców
  • dokumenty potwierdzające prawo do ulgi
 • Do dochodów uzyskanych za granicą:
  • karty wynagrodzeń za poszczególne miesiące wraz z datami otrzymania wynagrodzenia
 • Wyślemy zeznanie do urzędu skarbowego, wystarczy, że doniesiesz do nas:
  • zeznanie roczne złożone w urzędzie skarbowym w roku poprzedzającym rok podatkowy aktualnie rozliczany