RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

W ramach usługi księgowej oferujemy:

 • weryfikacja dokumentów zakupu towarów
 • prowadzenie ewidencji przychodów, wg., określonych stawek podatkowych
  • kontrola limitu do kasy fiskalnej
  • kontrola limitu do VAT
  • kontrola warunków do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym zarówno właściciela jak i wspólników spółek: cywilnych, jawnych
 • obliczanie podatku dochodowego
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 

Ponadto dla podatników VAT czynnych:

 • prowadzenie rejestrów VAT - sprzedaży, zakupu oraz środków trwałych
 • sporządzanie deklaracji VAT-7; VAT-7K
 • sporządzanie deklaracji VAT-UE

Oprócz tego:

 • kompleksowe rozliczanie zatrudnionych pracowników:
  • sporządzanie list płac
  • sporządzanie rocznej ewidencji przychodów pracowników
  • sporządzanie informacji PIT-11
  • sporządzanie rozliczenia PIT-40
 • pełna obsługa ZUS
  • właściciela
  • współwłaścicieli, tj. wspólników spółek cywilnych oraz jawnych
  • zatrudnionych pracowników
 • prowadzenie wykazu środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie wykazu wartości niematerialnych i prawnych